Tên nhà hàng

Nhà hàng Hương Biển – khu du lịch Hải Tiến

Địa chỉ:

Ngã tư khu sinh thái biển Hải Tiến – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Điện thoại

0985 572 258 và 0914967504

Email

nhahanghuongbienht@gmail.com

Thời gian làm việc

Thứ 2 ……………. 8 am – 10 pm
Thứ 3 ……………. 8 am – 10 pm
Thứ 4 ……………. 8 am – 10 pm
Thứ 5 ……………. 8 am – 10 pm
Thứ 6 ……………. 8 am – 11 pm
Thứ 7 ……………. 8 am – 11 pm
Chủ nhật …………8 am – 11 pm